Nationale flag Flag til søs Dannebrog Andre flag Historie Billeder Kontakt Home

Dannebrog
Forsvarsministeriets
flagdage


Tabel for
solop- og nedgange
Danske flagdage.
 • 01.01-Nytårsdag.
 • 09.04-Besættelse 1940. stang til kl. 12.02, derefter på hel.
 • 16.04-Dronning Margrethe II.
 • 29.04-Prinsesse Benedikte.
 • 05.05-Danmarks befrielse 1945.
 • 09.05-EU officiel flagdag.
 • 26.05-Kronprins Frederik.
 • 05.06-Grundlovsdag.
 • 07.06-Prins Joakim.
 • 11.06-Prins Henrik.
 • 15.06-Valdemarsdag.
 • 22.07-Prins Felix.
 • 28.08-Prins Nikolaj.
 • 24.10-FN officiel flagdag.
 • 25.12-Juledag.
 • 26.12-2. Juledag.
Variable danske flagdage
 • Skærtorsdag
 • Langfredag ( stang hele dagen)
 • Påskedag
 • St. Bededag
 • Kristi himmelfartsdag
 • Pinsedag
 • 2. Pinsedag.

 • Haveforeningen Vennely
Flaglov.

Der er ingen forpligtigelse for private til at flage på disse dage. Er du i tvivl om flaget skal på hel eller halv stang, så flag da først og fremmest for dine nærmeste og de der er i live. Undlad hellere at flage, hvis du er i tvivl.

Nogen egentlig flaglov findes ikke i Danmark, men de regler hvorefter nationalflagets udseende bestemmes, er givet i en forordning i 1748 om koffardiskibets flag. Om farven siges kun at den skal være rød, nogen nuance er ikke fastsat.
Flaghejsning (sættes) :
 • Flaget bør hejses om morgenen kl. 8.00, eller i den periode solen står senere op, ved solopgang. Flaget hejses udfoldet og roligt helt til tops. Alle i umiddelbar nærhed af flagstangen, skal have blottet hoved, samt gøre front mod flaget og hilse det på en værdig måde. Ophalerlinen skal være stram og nedhalerlinen skal være slæk, således at flaget vajer frit ud fra stangen.
Nedhaling af Dannebrog :
 • Når flaget er hejst, bør det forblive vejende til solnedgang, og hvis flaget ikke bliver taget ned inden solen er forsvundet i horisonten, skal det blive hængende til næste solnedgang. Både ved hejsning og nedhaling bør flaget aldrig røre jorden.
Flagning på halv stang :
 • Flagning på halv stang, anvendes som tegn på sorg. Flaget hejses først helt til tops, nedhales derefter så underkanten af flaget er midt på stangen. Når flaget skal ned, hejses det først til tops, og derefter roligt ned. Ved dødsfald forbliver flaget på halv stang til solnedgang (også langfredag). Ved flagning ved bisættelse, hejses flaget på halv stang og når bisættelsen er overstået, hejses flaget på hel til solnedgang.
Dannebrog og internationale flag.

Hvis der flages med Dannebrog og andre internationale flag, skal alle flag mindst have det samme vandrette mål. Dannebrog kan dog godt være større hvis dette hejses i en højere stang for at være mere synligt.

Står flagstængerne på række, skal Dannebrog enten hejses på stangen længst til venstre for tilskueren, eller på stangen i midten. Dannebrog skal altid først op og ned, derefter følger de andre nationers flag i alfabetisk rækkefølge, (det mest korrekte sprog, er i dette tilfælde det franske). Dette gælder også placeringen.

Herunder nævnes de vigtigste land, der på fransk afviger fra dansk : Austrich-Østrig Espagne-Spanien Etats-Unis D Amerique-USA Grande-Bretagne-England Hongrie-Ungarn.

Brug af Dannebrogsvimpel.

Da det ikke er pænt at have en tom flagstang stående, kan man hejse en Dannebrogsvimpel, når man ikke bruger flaget. Vimplen bør være hejst dag og nat, og kun tages ned når flaget hejses. Vimplens længde skal være det halve af stangen højde, og den skal kunne bevæge sig frit i alle retninger.

Gode råd om daglig brug.
Hejs altid et helt og rent flag. Benyt aldrig en flagstang der er beskidt eller så ru, at flaget går itu under brugen. Flaget bør ikke hejses, når det blæser over 15 m/sek. (kuling). Husk også at nedtage flaget, når der er udsigt til kraftigt isslag, da flagdugen kan knække, og flaget bliver, under sådanne vejrforhold, meget tungt.
Dimensioner.
Stutflaget, med udgangspunkt i korsets bredde :
 • Flag højde:3 1 3
 • Flag længde:3 1 4 (+ til slid).
Ligets længde i forhold til flagstangens længde:
 • 1/5 for alm. flagstænger på jorden.
 • for vandret flagstang.
 • Lidt over 1/3 (1:2) for skråtstillet flagstang.
Tilbage til Dannebrog