Nationale flag Flag til søs Dannebrog Andre flag Historie Billeder Kontakt Home

Dannebrog
Fakta
Flagkalender og "regler"
Dannebrog til søs
Forskellige Danske flag
Flagets proportioner
Historie
Dannebrog mistes gentagne gange
Roligan not Hooligan
Valdemar Sejr, Anders Sunesen og Dannebrog
Ravenefanen
Blandet
Skjoldformer og Dannebrog
Flagsange
Dannebrogsordnen
Dannebrog på Frimærker
Flagsange

Den danske sangskat rummer flere eksempler på Dannebrog som en vigtig del når kærligheden til fædrelandet skal skildres. Ofte er sangene inspireret af tidsperioder med krige eller op og nedgangstider for landet. Der eksisterer flere forskellige flagsange. Her er medtaget nogle af de mest almindelige nu om dage samt, uddrag fra andre som beskriver Dannebrog.


Som den lille grimme ælling
Blir man rød og hvid på tælling
Svæver som de hvide svaner!
På alverdens udebaner.!
Vi går frem mod fodboldstater!
Som de tapre tinsoldater!
Som den lille store Klavs
klapper vi med hatten davs.!
Vi er røde, vi er hvide
Vi står sammen, sid' om side.

Der er ingenting der maner

Der er ingenting, der maner,
som et flag, der går til top,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op;
Og det vajer under saling
som en flammende befaling,
åh, men også som en hvisken
om det største, som vi ved:
Ikke din og ikke min,
men hele folkets evighed!

Derfor blotter vi vort hoved,
hver gang flaget går til top,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op.
Det er vore drømmes tolk,
det er både land og folk.
Lad dit hvide kors forkynde
for hver fremmed havn og
red, om end hele verden strides,
jeg er Danmark, jeg er fred!

Det har vajet for de slægter,
hvorved vi og vort blev til,
over fredens milde toner,
over kampens vilde spil.
Det var forrest, når de sejred'
det var med dem, når de fejred',
langt fra hjemmet, hjemmets fester,
det var råbet, når de stred,
og det sidste suk i bølgen,
når det stolte skib gik ned.

Axel Juel1915/Georg Rygaard 1917.
Sangen er skrevet under Første Verdenskrig.
Vaj højt, vaj stolt og frit vort flag

Vaj højt, vaj stolt og "frit vort flag,
med dugen hvid og rød!
Og vidn, vor sag er Danmarks sag;
vi vil ej savnes på denne dag,
da terningen om liv og død
skal rulle i dets skød!

Vift til os kækt og frejdigt mod
Og tro, som vakler ej!
Vift styrke til vor arm og fod
Og sundhed til vor hjerterod!
Vink frem enhver, som følger dig
ad pligtens lige vej.

Og mind os om, at hvor vi går
for folk og fædreland,
os mangen kærlig tanke når,
og mangt et ædelt hjerte slår
af samme følelse i brand
hos kvinde som hos mand

Vaj højt, vort mærke, fra din stang
i solskin, regn og vind!
Flyv lystigt gennem skov og vang,
ombrust af glade stemmers klang,
men væk og alvor i vort sind,
vie os til manddom ind!

Carl Plougl Johan Bartholdy 1867.
Sangen blev populær under Anden Verdenskrig
og er det blandt spejderbevægelserne.
Fra himlen er du faldet.

Fra himlen er du faldet,
du Danmarks helligdom!
Did har du kæmper kaldet,
som verden leder om.
Så længe rygtet svinger
sig over land og sø,
mens Nordens harpe klinger,
din ros skal ej uddø.

B. S. Ingemann


Fra, Højt fra træets grønne top.

Denne fane ny og god,
giver jeg til Henrik;
Du er stærk, og du har mod
du skal være fændrik.
Hvor han svinger fanen kækt!
børn, I skylder ham respekt.
Vid, det er en ære,
Dannebrog at bære.