Nationale flag Flag til søs Dannebrog Andre flag Historie Billeder Kontakt Home

I want you.Lidt Historie om
Lord Nelson (uk)


Lord Nelsons
berømte flag signal
Lidt historie
Klik på et billed og få det i stort format.
Maleri af C. A. Lorentzen, 1809. Statens Museum for Kunst.
15. juni - Slaget ved Lyndanisse 1219, Dannebrogs første anvendelse kan siges at have forbindelse med de korstog, som de danske foretog mod de hedenske estere i 1200-tallets begyndelse. Selvom man kan læse i historiebøgerne at Dannebrog faldt ned fra himlen i slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219, så råder der uklarhed om det historisk korrekte i denne påstand.
Maleri af Otto Bache, 1894 Troppernes indtog i København 1849, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hillerød.6. juli - Slaget ved Fredericia 1849,Årsdagen for den danske hærs sejr ved Fredericia under Treårskrigen 1848-50. Den danske hær blev indesluttet af fjendens styrker, som havde gravet skyttegrave og skanser tæt ind til byen. Byen kom, særligt i dagene 16.-19. maj 1849, under meget kraftigt bombardement. Hjemkomsten var et sandt orgie i flag og øjenvidenskildringer fortæller at maleriet ikke overdriver.
Maleri af David Monies, 1850 på Frederiksborg. Det Nationalhistoriske Museum på Fredriksborg, Hillerød.6. juli - Slaget ved Fredericia 1849, Op til 6. juli 1849 var der sket store overførelser af tropper og materiel fra Fyn til Fredericia, og under general Biilows ledelse iværksattes et overrumplende og sejrrigt modangreb. Kampene var meget hårde, og der kæmpedes mand til mand i skyttegravene. Den danske tabsliste talte 496 døde, 1277 sårede og 94 savnede. Nederlaget for de slesvigholstenske styrker ledte 10. juli til våbenstilstand, og Sønderjylland blev gjort til en demilitariseret Årsdagen for den danske hærs sejr ved Fredericia under Treårskrigen 1848-50.
Maleri af Vilhelm Rosenstand på Frederiksborg. Ottende Brigades angreb ved Dybbøl 1864. Det Nationalhistoriske Museum på Fredriksborg, Hillerød.18. April - Årsdagen for stormen på Dybbøl i 1864, hvor danskerne led nederlag. En veludrustet preussisk-østrigsk styrke på 57.000 mand angreb 3. februar den 40.000 mand store gammeldags udrustede danske hær ved Dannevirke. Ved den indledende træfning vandt fjenden kun en del af forterrænet.
Union Jack anno 1606"Union Jack" flagets historie
Stars & Stripes anno 1777"Stars & Stripes" flagets historie