Nationale flag Flag til søs Dannebrog Andre flag Historie Billeder Kontakt Home

Dannebrog
Fakta
Flagkalender og "regler"
Dannebrog til søs
Forskellige Danske flag
Flagets proportioner
Historie
Dannebrog mistes gentagne gange
Roligan not Hooligan
Valdemar Sejr, Anders Sunesen og Dannebrog
Ravenefanen
Blandet
Skjoldformer og Dannebrog
Flagsange
Dannebrogsordnen
Dannebrog på Frimærker
Danske flag
Grønland
Dannebrog
Grønland
Grønland
Færøerne
Færøerne
Vendsyssel
Vendsyssel
Ærø
Ærø
Bornholm
Bornholm
Christania
Christania
Jysk fane
Jysk fane
Dansk Vestindien
Dansk Vestindien
Dansk Vestindien
Dansk Vestindien
Danske statsflag
Orlogsflag
Orlogsflag
Regentflag fra 1972
Regentflag fra 1972
Kongehuset
Kongehuset
Tomt splitflag
Tomt splitflag
Kontreadmiral
Kontreadmiral
Viceadmiral
Viceadmiral
Admiral
Admiral
Flotilleadmiral
Flotilleadmiral
D S B
D S B
Grønlands Handel
Grønlands Handel
Yacht flag
Yacht flag
Orlogsvimpel
Orlogsvimpel