Nationale flag Flag til søs Dannebrog Andre flag Historie Billeder Kontakt Home

Dannebrog
Fakta
Flagkalender og "regler"
Dannebrog til søs
Forskellige Danske flag
Flagets proportioner
Historie
Dannebrog mistes gentagne gange
Roligan not Hooligan
Valdemar Sejr, Anders Sunesen og Dannebrog
Ravenefanen
Blandet
Skjoldformer og Dannebrog
Flagsange
Dannebrogsordnen
Dannebrog på Frimærker
Skjoldformer og Dannebrog
         
         
         
Heraldik
Jeg har leget lidt med forskellige skjoldformer fra det 1100-tallet og frem til renæssancen. Ofte har skjoldene været opdelt i fire felter sådan som dannebrog gør det på en naturlig måde. Heraldikken i de danske våbenskjolde er et kæmpe område hvortil der knyttet meget spænende historie.