Nationale flag Flag til søs Dannebrog Andre flag Historie Billeder Kontakt Home

Dannebrog
Fakta
Flagkalender og "regler"
Dannebrog til søs
Forskellige Danske flag
Flagets proportioner
Historie
Dannebrog mistes gentagne gange
Roligan not Hooligan
Valdemar Sejr, Anders Sunesen og Dannebrog
Ravenefanen
Blandet
Skjoldformer og Dannebrog
Flagsange
Dannebrogsordnen
Dannebrog på Frimærker
Dannebrog's Proportioner
Reglerne for det almindelige flags (stutflagets) udseende stammer fra en forordning af 1. juli 1748 om handelsskibenes flag. Forordningen fastslog, at flaget skulle være "rødt med hvidt kors uden split". Enhver, der anskaffer flag, må sikre sig, at proportionerne er rigtige.Bredden på det hvide kors danner basis for størrelsen på de røde felter.

Felterne nærmest stangen er kvadratiske med sider der er 3 gange korsets bredde og de lange felter er rektangulære, hvor langsiderne er I 1/2 gang stangfeltets mål. Disse mål overholdes for faneduge, men for flag, der udsættes for hårdt vejr, tillægges ca. 3/4 korsbredde i totallængden til reparation ved ombøjning og ny søm, når flaget flosser. Dannebrog som stutflag har altså et forhold mellem bredde og længde som 3:4. (Man taler i fagsproget altid om bredde og længde på en flageller fanedug, som om den er placeret fx. på et. bord).
Dannebrog som stutflag må ikke forsynes med tekst, logo eller lignende. Der må heller ikke i reklamer eller andre afbildninger af Dannebrog afviges fra de angivne mål eller f.eks. skrives på flaget.

Splitflaget, der hovedsagelig er forbeholdt Kongehuset samt statens myndigheder og institutioner, har disse proportioner: Korsets bredde er 1/7 af hele flagets bredde. Firkanterne nærmest standerliget er kvadrater, hvis sider er 3/7 af flagets bredde. Længden af de yderste firkanter er 5/4 afkvadraternes sider. Splitterne t';r halvanden gang længden af de yderste firkanter. I tidens løb har en del større institutioner, virksomheder m.v. af privat karakter fået særlig tilladelse til at benytte splitflag. Splitflaget er ofte gjort til genstand for udsmykning.