Nationale flag Flag til søs Dannebrog Andre flag Historie Billeder Kontakt Home

Dannebrog
Dannebrogordenen.
I 1671 indstiftedes Dannebrogordenen af Christian V (f. 1646-d. 1699) med baggrund i legenden om den himmelfaldne Dannebrogsfane i 1219. Han udnævnte 23 af rigets betydningsfulde mænd til riddere, "De hvide riddere" efter silkebåndet hvori det hvide, emaljerede guldkors bæres. Ordenen blev senere udvidet, og der kom flere grader til, bl.a.Dannebrogsmændenes Hæderstegn fra 1808, et sølvkors som kunne gives til særligt fortjenstfulde bærere af Dannebrogordenen, uden hensyntagen til titel. De såkaldte "Dannebrogsmænd". Fra 1951 kunne ordenen også tildeles kvinder.

3 klasser:    Storkors, kommandør af Dannebrog (delt i 2 grader) og ridder af Dannebrog (delt i 2 klasser).I rangordenen følger efter storkommandører af Dannebrog (kun fyrstelige personer).

Ordenen tildeles normalt efter indstilling, af ordensherren som er monarken. Ordenen tildeles uden en ministers underskrift.


Ordenstegn til stor kommandør
Kors: herre
Ordensstjerne til storkors
med brillianter: herre
Ordenstegn til stor kommandør
I damesløjfe
Storkors i skærf 1947 - 1972
Frederik IX's Navnetræk
Storkors i ordenkæde 1947 - 1972
Frederik IX's Navnetræk
Elefantrordenen i ordenskæde
Udført ca. 1843
Kommandørkors 1947 - 1972
Frederik IX's Navnetræk - mand
Storkorsstjerne 1947 - 1972
Kommandør af 1. Grad:
Brystkors: herre
Kommandørkors 1947 - 1972
Frederik IX's Navnetræk - damesløjfe
Ordenstegn til ridder af 1 grad
herre
Ordenstegn til ridder af 1 grad
I damesløjfe
Knight (male)
Ordenstegn til ridder
herre
Ordenstegn til ridder
I damesløjfe
Dannebrogordenens hæderstegn
Indstiftet 1808
Tibage til Dannebrog